Thursday, February 20, 2014

Aile Toplumun Temelidi

Ben şimdi bu kompozisyonla bir aile konusunu anlatıyorum. Bu konu herkes için önemlidir çünkü o toplumun temelidir. Bir toplum aileden başlar. Aile toplumun küçük bir sosyal hayat gibidir. İlk eğitim ailede başlar. Çocuklar toplumda nasıl davranacaklarını, doğruları yanlışları ilk olarak ailesinde öğrenir. Bu yüzden ebeveynlere çok önemli işler düşmektedir.

Her insan farklıdır çünkü her insanın ailesi farklıdır: etnik, ırk, dil ve karakter. Mesela her Tömer’in öğrencisi kültür, karakter ve yetenekleri bakımından faklıdır. Onlar farklı aileden ve farklı ülkeden gelmiştir. Onlar farklı aileden yeni bir hayata gidiyorlar. Onlar burada hep beraber yeni bir toplum olacaklar. Ama karıştırmayın! Her sosyal hayatın toplumsal sözleşmesi ve anlaşması var. Onun ismine sosyal sistem diye biliriz. Bu sınıf da aile ve toplumu anlatmak için çok uygun.

Sosyolojide aile hakkında bir çalışma var yani Aile Sosyolojisi. Sosyolojiye göre etkileşim ve bağlantı çalışmak için küçük sosyal kurum gibi bir aile. Bir toplum sisteminde ailede vardır. Baba ve anne lider olacak ve çocuklarda halk olacak gibi. Buda gösteriyor ki sosyal hayatıda ailenin rolü çok önemli. Bir toplum barış istiyorsa bu aileden başlar.

0 comments: